/ Treball xarxa universitats

Diagnosi sobre l’EpD a les universitats públiques catalanes

Recerca elaborada amb la col·laboració de les oficines de cooperació de les universitats agrupades en l’ACUP que ha de permès obtenir una fotografia sobre l’estat actual de l’EpD al currículum formal universitari i aportar informació descriptiva addicional sobre experiències d’integració de continguts afins a l’EpD en les titulacions de grau de les universitats públiques catalanes.

Grup de treball d’EpDS de l’ACUP

Grup de treball interuniversitari adscrit a la Comissió de Responsabilitat Social Universitària de l’ACUP amb la participació de vicerectorats i personal tècnic de les universitats públiques catalanes, per tal de dissenyar mecanismes d’institucionalització i d’implementació efectiva de l’EpD als estudis. Aquesta iniciativa sorgeix com a resultat dels seminaris de treball amb agents socials.

Seminaris de treball amb agents universitaris i socials

Espais de trobada, intercanvi i construcció col·lectiva entre professorat, oficines de cooperació, entitats i altres agents afins. Fruit dels resultats dels dos primers seminaris s’han definit i prioritzat un conjunt de línies d’actuació  per a fomentar l’adopció d’un enfocament d’EpD als estudis universitaris. En el tercer seminari s’ha avançat en el desenvolupament de les propostes incorporant-hi la dimensió dels ODS.