Publicacions

Educación para el desarrollo humano sostenible: Construyendo ciudadanía global

(pdf)

Gutiérrez, Alexandra (2013). Article presentat al I Encuentro Universitario de Sostenibilización Curricular Diseñando la Educación para una Sociedad Sostenible, celebrat a Madrid el 24 i 25 de gener de 2013.

Global Citizenship Education (GCE) in Post-Secondary Institutions

(enllac)

Jorgenson, S. i Shultz, L. (2012). Global Citizenship Education (GCE) in Post-Secondary Institutions. What is Protected and what is Hidden under the Umbrella of GCE? Journal of Global Citizenship and Equity Education

Educando para la ciudadanía global. Una experiencia de investigación cooperativa entre docentes y ONGD

(pdf)

Boni, Alejandra et Al (2012). Article presentat al VI Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo: "Educación para el desarrollo", celebrat a València del 24 al 26 d’abril de 2013.

El currículo de la educación superior para el desarrollo humano y social

(pdf)

Taylor, Peter (2008). A La Educación Superior en el Mundo 3. Educación superior: Nuevos retos y roles emergentes para el desarrollo humano y social. GUNI.

L’educació per al desenvolupament a la universitat

(pdf)

Villà, R. (dir.) (2015). L’EpD a la universitat. Impulsant l’educació crítica i compromesa als estudis de grau. Diagnosi de l’estat actual d’implementació, possibilitats i estratègies en l’educació formal de les universitats publiques catalanes. Bellaterra: Fundació Autònoma Solidària.

Knowledge engagement and higher education: contributing to social change

(enllac)

GUNI (Ed.) (2013). Higher education in the World 5. Knowledge engagement and higher education: contributing to social change. Barcelona: Global University Network for Innovation.

Educar para la Ciudadanía Global en el espacio universitario

(pdf)

Ortega, M.L., Cordón-Pedregosa, M. R., & Sianes, A. (Coords.) (2013). Educar para la Ciudadanía Global en el espacio universitario. Buenas prácticas de colaboración entre ONGD y universidad. Córdoba: Universidad Loyola Andalucía / Fundación ETEA

La educación para el desarrollo en la universidad

(pdf)

Celorio, G. & López de Munain, A. (coord.) (2012). La educación para el desarrollo en la universidad. Reflexiones en torno a una práctica transformadora. Bilbao: UPV/Hegoa.

Desenvolupament sostenible

(enllac)

Saladié, O. & Oliveras, J. (2010). Desenvolupament sostenible. Tarragona: Publicacions URV.

Diccionario de Educación para el Desarrollo

(pdf)

Celorio, G. & López de Munain, A. (coord.) (2007). Diccionario de Educación para el Desarrollo. Bilbao: UPV/Hegoa.

Banc de Recursos EDUALTER

La col·lecció Universitat és una iniciativa conjunta entre Edualter i la Fundació Autonòma Solidària (FAS) amb l’objectiu d’oferir a professorat universitari un repositori de materials pedagògics a nivell d’Educació Superior sobre diferents temàtiques d’EpD.