Formació sobre desenvolupament sostenible


El curs “Integració de la dimensió global en la docència de les enginyeries” té com a objectiu facilitar la introducció d’elements relacionats amb el desenvolupament humà sostenible i la justícia social a la pràctica docent del professorat participant. Està adreçat a professorat d’enginyeria i d’altres estudis cientificotècnics i es basa en la iniciativa europea Global Dimension in Engineering Education. L’impartirà el professor Josep Maria Basart, del Dept. d’Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions de la UAB.

La formació ha tingut una durada de 15 hores, de les quals quatre han estat dues sessions presencials i les altres onze de treball autònom i seguiment a través del Moodle. Els continguts tractats han estat relacionats amb la dimensió global de l’enginyeria, la relació entre la ciència, la tecnologia i la societat, el desenvolupament i la cooperació, el rol de la tecnologia en el desenvolupament humà sostenible i la introducció de la dimensió global en l’aprenentatge.

La proposta sorgeix de la relació de col·laboració iniciada entre l’Escola d’Enginyeria i la FAS, que respon a la voluntat de totes dues entitats de treballar plegades per a fomentar competències de l’àmbit del pensament crític, el compromís ètic i el desenvolupament sostenible en els estudis que ofereix l’Escola. En el marc d’aquesta col·laboració, ja s’estan duent a terme altres iniciatives, com ara la realització de tallers sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible en diferents assignatures de primer i tercer curs.

Alhora, la iniciativa està vinculada al projecte ESDU (Educació per al Desenvolupament Sostenible a la Universitat), coordinat per la FAS amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, que pretén promoure la integració curricular d’un enfocament d’educació transformadora en l’àmbit formal universitari i així potenciar el paper de la universitat com agent de canvi social.

Més informació:
Programa del curs