Nova col·lecció de recursos d’EpD


La FAS col·labora amb la Xarxa de Recursos d’EduAlter amb l’aportació de recursos pedagògics per a la Col·lecció Universitat, en la qual es poden trobar materials d’educació pel desenvolupament (EpD) per treballar a les aules universitàries.

La Fundació Autònoma Solidària col·labora en l’elaboració de la Xarxa de recursos d’educació transformadora, impulsada per l’entitat EduAlter. Aquesta iniciativa pretén ser una plataforma de referència de recursos que agrupi i faciliti l’accés a materials didàctics ja existents que compleixin uns criteris de qualitat.

La xarxa inclou diverses col·leccions especialitzades per temàtica o per nivell educatiu. Una d’elles és la Col·lecció Universitat, en la qual la FAS participa directament en l’aportació de recursos didàctics. Els materials de la col·lecció van dirigits a professorat universitari que vulgui introduir i treballar continguts de l’àmbit de l’Educació per al Desenvolupament (EpD) en el marc de les seves assignatures.

Els materials disponibles tracten temàtiques com el desenvolupament humà, els drets humans, la sobirania alimentària, la participació ciutadana o l’economia justa i solidària, entre d’altres. Cada recurs consta d’una descripció amb recomanacions sobre els graus als quals es pot aplicar, un resum de continguts, l’índex i l’enllaç al material complert. Alguns d’ells són guies didàctiques que inclouen activitats concretes, mentre que d’altres constitueixen propostes pedagògiques complertes planificades en diverses sessions, que tendeixen a optar per estratègies metodològiques com l’estudi de casos, treball en grups o discussió entorn a lectures i documentals audiovisuals.

Per tal de seleccionar els recursos s’ha realitzat una tasca de revisió i d’avaluació a partir d’una rúbrica elaborada per EduAlter que ha estat resultat d’un procés participatiu en el qual han col·laborat docents i persones expertes en EpD. Aquest instrument d’avaluació contempla diferents elements emmarcats en tres tipologies de criteris: la presentació i el format; l’enfocament didàctic i metodològic; i les finalitats i els continguts. Els recursos seleccionats han estat dissenyats per grups universitaris de la UPF, la URV o l’Institut Hegoa, per exemple, i per organitzacions socials entre les quals esmentem Ingeniería Sin Fronteras, Economistas Sin Fronteras o Quepo. La col·lecció es troba en constant procés de millora i actualització i gradualment s’hi aniran afegint nous recursos que permetin ampliar el seu abast temàtic i la tipologia de formats.

La creació d’aquesta col·lecció forma part del projecte ESDU (Educació per al Desenvolupament a la Universitat) i segueix la línia de treball d’incidència curricular en l’àmbit formal de l’educació superior. En aquest sentit, les propostes pedagògiques que inclou poden facilitar que el professorat universitari treballi temàtiques d’EpD a les aules i introdueixi activitats d’aprenentatge significatives des d’una perspectiva crítica, ètica i global.

La integració en els estudis universitaris de coneixements i valors en clau d’educació transformadora és encara incipient i contrasta amb el camí recorregut en les etapes educatives prèvies. Donada la mancança de recursos pedagògics d’aplicació universitària, doncs, la col·lecció vol esdevenir una nova eina que contribueixi a fomentar l’abordatge curricular d’aquest enfocament.