Els Objectius de Desenvolupament Sostenible entren als graus de la UAB


La Fundació Autònoma Solidària (FAS) impulsa aquesta iniciativa centrada en la introducció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els estudis de grau de la UAB (s’ha començat aquest curs per Pedagogia, Educació Primària, Educació Social, Enginyeria Informàtica i Aeronàutica), amb l’objectiu de fer reflexionar a l’alumnat universitari sobre la seva incidència en l’exercici de la futura professió.

Fins ara, aquesta formació encaminada a generar consciència crítica i construir una ciutadania global, s’oferia principalment fora de l’àmbit acadèmic formal, tal com es constata en l’estudi que va fer la Fundació Autònoma Solidària en col·aboració amb l’ACUP.

La Fundació Autònoma Solidària (FAS) impulsa aquesta iniciativa centrada en la introducció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en els estudis de grau de la UAB amb l’objectiu de fer reflexionar a l’alumnat universitari sobre la seva incidència en l’exercici de la futura professió i contribuir a l’aprenentatge de les competències pròpies de l’àmbit de l’Educació per al Desenvolupament (EpD).

La iniciativa –que es fa a 5 graus de la UAB: Pedagogia, Educació Primària, Educació Social, Enginyeria Informàtica i Aeronàutica- es vol estendre a altres facultats durant els cursos vinents, atès que es considera una oportunitat per avançar en la direcció d’enfortir la Universitat en el seu rol de constructora d’una ciutadania global.

L’informe “L’Educació per al Desenvolupament a la Universitat. Impulsant l’educació crítica i compromesa als estudis de grau” – que va fer la UAB-FAS amb la col.laboració de l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques)- va detectar que calia incorporar més educació crítica i compromesa als estudis de grau de les universitats públiques catalanes. L’estudi –que va analitzar els plans d’estudi de les vuit universitats i va enquestar 892 estudiants de 1er a 4rt curs de la UAB- va concloure que aquesta formació quedava fora de l’àmbit acadèmic formal i que no existien vinculacions entre aquesta formació i el contingut dels plans d’estudi. A més, es va detectar que les assignatures que incloïen Educació per al Desenvolupament eren bàsicament optatives i la seva incorporació en l’assignatura depenien de la voluntat de cada professor. L’estudi es pot consultar aquí.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són 17 objectius i 169 metes especifiques per a a aquests objectius, creats per les Nacions Unides, vàlids del 2015 al 2030. Aborden aspectes com el creixement econòmic, la inclusió social o la protecció del medi ambient. Estan encaminats a generar consciència crítica sobre la realitat mundial i facilitar eines per a la participació i la transformació social en claus de justícia i solidaritat. Tenen com a principi que cal garantir una vida digna a totes les persones respectant els drets fonmentals, i entenent com a element clau el respecte al medi.

La seva introducció en els graus de la UAB és una forma d’ “institucionalitzar” la incorporació de l’eduació per al desenvolupament en els continguts dels plans d’estudi.

La proposta formativa de la UAB s’articula a través de tallers a l’aula i d’activitats que es dissenyen de forma col·laborativa amb el professorat responsable de les assignatures que hi intervenen. S’estan fent un total de 17 tallers en assignatures de 1er i 3er curs corresponents a 5 titulacions de grau en els quals hi participen prop de 650 estudiants. Els tallers dónen a conèixer l’Agenda 2030, els Objectius de Desenvolupament Sostenible que la conformen, i les principals problemàtiques que la motiven (pobresa extrema, fam, accés a la salut i a l’educació, canvi climàtic, etc.), amb l’objectiu d’estimular la reflexió crítica entorn les dinàmiques estructurals de desigualtat i la necessitat d’avançar cap a models de desenvolupament sostenible des d’una triple dimensió (econòmica, social i ambiental).

“Es debaten qüestions centrades en l’àrea cienífica de cada disciplina i els ODS que li són més afins i alhora es demanen propostes sobre l’aportació que podria fer la disciplina per tal de promocionar el conjunt dels ODS. Es tracta de desencadenar reflexions en l’alumnat sobre el seu paper respecte aquests compromisos com a estudiant, futur profesional i ciutadà”, explica la professora Sílvia Puente, que imparteix aquest taller als graus de l’Escola d’Enginyeria i de la Facultat de Ciències de l’Educació.

S’aplica una metodologia de caràcter participatiu, combinant la identificació de coneixements previs dels estudiants, l’exposició dels ODS i la realització d’un exercici final que pren forma de debat o treball en petits grups, segons la titulació. De manera complementària, es preparen activitats amb cada facultat que permetin aprofundir sobre les problemàtiques i els reptes en termes de desenvolupament sostenible més afins a les pròpies àrees de coneixement.

La proposta formativa s’emmarca en el projecte ESDU (Educació per al Desenvolupament a la Universitat) –coordinat per la FAS de la UAB amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona- que pretén promoure la integració curricular d’una educació transformadora en l’àmbit formal universitari i així potenciar el paper de la Universitat com agent de canvi social.

Aquesta iniciativa reforça altres línies de treball iniciades amb la Facultat d’Educació i l’Escola d’Enginyeria també orientades a potenciar aquelles competències relacionades amb el pensament crític, el compromís ètic o el desenvolupament sostenible, com són l’organització de cursos per al professorat o el foment d’elaboració de projectes d’EpD per part d’estudiants.

Per altra banda, l’Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC) treballa també per a promoure el coneixement entorn a l’Agenda 2030 en els graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació, en aquest cas mitjançant una iniciativa orientada a fomentar la reflexió sobre el rol dels professionals de la comunicació davant dels reptes que plantegen els ODS, que compta amb el suport del Fons de Solidaritat de la UAB. Entre les activitats proposades hi ha un Cicle sobre Comunicació i Desenvolupament Sostenible, en el marc del qual s’han programat dos nous tallers: “Tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació”, el 27 d’abril, i “Vacuna’t contra els rumors”, el 18 de maig. La participació és oberta i cal inscripció prèvia.