experiències

Aquest mapa està constituït per diferents experiències d’incidència curricular en clau d’EpD dutes a terme a les universitats públiques catalanes. Recull una tipologia molt diversa d’iniciatives, com ara projectes vinculats a facultats, graus o assignatures concretes, accions de formació de professorat, d’integració de competències, de promoció de la recerca, etc.

Hi trobeu a faltar alguna iniciativa?

Si a la vostra universitat esteu desenvolupant alguna experiència vinculada amb l’EpD i no apareix al mapa, poseu-vos en contacte amb nosaltres i la hi inclourem. Ens agradaria que fos una eina col·laborativa a través de la qual donar visibilitat a les actuacions en marxa en l’escenari universitari.