Presentació

El projecte “Educació per al Desenvolupament a la Universitat” (ESDU) és una iniciativa orientada a fomentar un enfocament d’educació transformadora en els estudis universitaris. Vol potenciar el paper de la universitat en la generació de coneixement crític i en la formació de professionals que incorporen una mirada ètica i global alhora que esdevenen una ciutadania políticament activa i compromesa amb un desenvolupament sostenible de triple dimensió (econòmica, social i ambiental).

En marxa des del curs 2013-14, el projecte ha promogut experiències pràctiques d’integració curricular a la Universitat Autònoma de Barcelona i ha afavorit també a nivell de sistema universitari català l’articulació d’un conjunt de processos participatius dedicats a la formulació de propostes d’abordatge de les perspectives de l’Educació per al Desenvolupament i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

ESDU està liderat per la Fundació Autònoma Solidària, en col·laboració amb l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, i pivota sobre una estratègia de treball en xarxa que aglutina centres i facultats, professorat, estudiants, oficines de cooperació universitària i entitats expertes, entre d’altres. Compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Visió

En l’escenari universitari actual són escassos els espais que dins l’àmbit dels estudis formals qüestionin el model de desenvolupament imperant i incentivin la generació i la transferència de coneixement sobre propostes més justes, democràtiques i sostenibles. Tanmateix, davant les crisis globals del present, el paradigma de desenvolupament dominant ha deixat d’oferir garanties, posant en evidència les limitacions d’un model de progrés que no és sostenible i la necessitat de buscar respostes als reptes que se’ns plantegen com a societat. En aquest sentit, defensem que la universitat hauria de ser un espai obert de pensament, reflexió i acció, que es compromet a cercar solucions als desafiaments globals i locals (GUNI, 2009).

 

És en aquest context que l’Educació per al Desenvolupament (EpD) emergeix com una proposta excel·lent per a potenciar el paper que es reclama a la universitat i és des d’aquest enfocament que es pensa el projecte ESDU. Amb la voluntat de sumar esforços cap objectius de dimensions globals i d’alinear discursos i pràctiques amb els marcs de referència internacional, recentment incorporem també l’abordatge de l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Per explicar la concepció de l’EpD des de la qual partim adoptem la definició de l’Instituto Hegoa que es refereix a un “procés educatiu encaminat a generar consciència crítica sobre la realitat mundial i facilitar eines per a la participació i la transformació social en claus de justícia i solidaritat. L’EpD pretén construir una ciutadania global crítica, políticament activa i socialment compromesa amb un desenvolupament humà just i equitatiu per a totes les comunitats del planeta” (Celorio y López de Munain, 2007).

Les temàtiques que conflueixen sota aquest paraigües conceptual, però, són àmplies i variades i no han estat definides de forma específica ni consensuada. Per aquesta raó elaborem una categorització pròpia, inspirada en la prèviament realitzada per EduAlter (2012), que s’estructura en cinc grans eixos temàtics:  1. Sostenibilitat econòmica, social i ambiental; 2. Governança, drets humans i ciutadania global; 3. Cultura de pau; 4. Interculturalitat; 5. Gènere.

 

Equip

Jordi Prat (FAS)
Direcció

jordi.prat@uab.cat

Estel Peix (FAS)
Coordinació

fas.cooperacio@uab.cat

Sílvia Puente (UAB)
Educació

silvia.puente@uab.cat

Laia Encinar (FAS)
Educació

laia.encinar@uab.cat

Alícia Betts (ACUP)
Incidència

alicia@acup.cat

Rita Villà (FAS)
Recerca

rita.villa@uab.cat

Carla Marimon (FAS)
Comunicació

fas.comunicacio@uab.cat

Xarxa


Fundació Autònoma Solidària

Entitat coordinadora


Associació Catalana d'Universitats Públiques

Entitat col·laboradora


Ajuntament de Barcelona