Activitats / L’estratègia

Estratègia

ESDU neix amb l’objectiu d’activar una sèrie de processos que fomentin la incorporació progressiva d’un enfocament d’educació transformadora en els estudis superiors.

S’estructura en dues àrees d’intervenció. La primera s’ubica a la UAB i està orientada a la incidència en la formació de l’alumnat, l’enfortiment de la qualitat i la innovació docent, i el treball col·laboratiu amb les facultats. La segona implica al conjunt de les universitats públiques catalanes i contempla la coordinació i dinamització d’espais de treball enfocats a l’intercanvi d’experiències i l’elaboració de propostes d’integració curricular.

El projecte es desenvolupa sobre la base de dos mecanismes clau. Per una banda, es fonamenta en una forta estratègia de treball en xarxa que mobilitza un gran nombre d’actors: equips de govern, facultats, professorat, estudiants, organitzacions socials i administració pública. Per l’altra, aplica una metodologia de caràcter participatiu i es faciliten espais de trobada, discussió i construcció col·lectiva.

Incidència curricular a la UAB

Processos de reflexió i d’incorporació de continguts, habilitats i valors amb pauta d’EpD/ODS als estudis de grau, que afavoreixin l’assoliment de competències de l’àmbit del pensament crític, el compromís ètic i el desenvolupament sostenible, i enforteixin el paper de la UAB com a constructora de ciutadania global.

+INFO